Kuilverdichtingswals

Op aandringen van gebruikers uit de praktijk heeft Landkracht eigen beheer een Kuilverdichtingswals ontwikkeld en deze wordt inmiddels ook door ons vermarkt. De alsmaar groter wordende capaciteit van opraapwagen en hakselaars vragen om een nog sneller en beter verdichten van de gras- en maiskuil. De Verdichtingswals speelt daarin een onmisbare rol. Er zijn twee types beschikbaar, een smalle versie voor aandrukken tussen de wielen en een bredere versie met side-shift voor aandrukken tot buiten de trekker.  Kenmerken zijn de grote diameter van de wals, het robuuste frame en doordachte constructie.

Producten
Helaas zijn er in deze categorie geen producten beschikbaar


Top