Graslandverzorging

Goed grasland is de basis voor de moderne melkveehouder. Kwaliteit staat voorop maar ook voldoende gras is natuurlijk erg belangrijk. Her-inzaaien van grasland is niet alleen lastig door de huidige wetgeving, maar brengt tevens hoge kosten met zich mee. Het is dus zaak het grasland in optimale conditie te houden en daarvoor is onderhoud van uw grasland noodzakelijk. Goed graslandonderhoud levert een hogere droge-stof opbrengst met betere voederwaarde. Tevens zorgt goed graslandbeheer voor meer bodemleven, betere waterhuishouding enzovoorts. Landkracht Agri heeft met He-Va een partner die uw graslandbeheer naar een hoger niveau kan brengen, uw grasmat in een optimale conditie kan houden en zodoende een belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed saldo.

Producten

Biostar

Brochure
Prijslijst
Fotogalerij

RXF 600

Brochure
Prijslijst
Fotogalerij

Front topper

Super float topper

In-line topper

HD Topper

Single disc seeder

Multi Seeder

Brochure
Prijslijst
Fotogalerij

Grass Weeder

Grass Tiller

Top