Rijenfrees kruidenzaaien

Kruidenrijk grasland staat volop in de belangstelling. Tijden veranderen. De één wil diverser grasland voor de gezondheid van de koeien, de ander wil kruidenrijk grasland om te voldoen aan de eisen voor het verkrijgen van toeslagen op bepaalde percelen. Het zaaien van kruiden in bestaand grasland was tot nog toe een probleem. Kruiden zijn ruimte nodig om zich te ontwikkelen en mogen niet direct worden overwoekerd door aanwezige grassen. Met de rijenfrees wordt een perfect zaaibed gemaakt waar de kruiden op een exacte diepte worden gezaaid. De grasmat hersteld zich en sluit zich, eerst hebben de kruiden ruimte nodig en die geven we ze. De resultaten zijn verbluffend, het is nu niet langer nodig om grasland volledig op de kop te zetten om een kruidenrijk grasland te krijgen.

Producten

Bio frezen

Lees verder

Maxi meter

Lees verder

Micro meter

Lees verder

Rotor meter

Lees verder

Fan jet range

Lees verder

Turbo Jet

Lees verder

He-Va frontheffen

Lees verder
Top